ข่าวดี ผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนร้องเฮ สามารถกดเงินสดที่ตู้ ATM ได้แล้วนะ ง่ายนิดเดียวทำเองก็ได้!!เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของผู้สูงอายุ โดยทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ได้มีการแจ้งรายะเอียด เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งตอนนี้ได้มีการเพิ่มเงินสงเคราะห์ให้ และตอนนี้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถกดเงินจากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้แล้ว เรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการระบุรายละเอียดไว้ดังนี้ประกาศจากกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้พิจารณาอนุมัติอัตราการจ่าย และมีระยะเวลาการจ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม กันยายน 2561 โดยผู้มีสิทธิที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินสงเคราะห์ มีดังนี้

1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 100 บาท

2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 50 บาท

กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือน กรณีตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนวันจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ เป็นวันทำการก่อนวันหยุดราชการ

สำหรับงวดแรกจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป จะได้รับเงินตามสิทธิ (50/100 บาท) 2 เดือน (กรกฎาคม สิงหาคม) และผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จะได้รับเงินตามสิทธิ (50/100 บาท) 1 เดือน (สิงหาคม)

ผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรณีมีเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมา สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ สำหรับผู้มีสิทธิที่เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการถอนเงินสดเป็นครั้งแรก จะต้องใช้รหัส 6 หลัก เพื่อทำรายการถอนเงิน โดยรหัสดังกล่าว คือเลขประจำตัวประชาชน 6 หลักสุดท้ายบนหน้าบัตร ผู้มีสิทธิจะต้องเปลี่ยนรหัส 6 หลักเดิมจากตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยก่อน จึงจะสามารถถอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยเงินขั้นต่ำที่จะถอนจาก ATM ได้ คือ 100 บาท และควรเก็บรักษารหัสไว้อย่างดีเพื่อความปลอดภัยด้วย

ภาพประกอบ

(ชมคลิป)ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 , กรมบัญชีกลาง
ขอบคุณ ที่มา: https://www.siamvariety.com/view-32175.html
คลิปจาก: https://www.facebook.com/kaodang2561/videos/242907686278270/

คุณน่าจะชอบ