นกไม่เคยกลัวกิ่งไม้หัก เพราะมันเชื่อในปีกของมันเองในวันหนึ่งที่ต้องบินไปด้วยปีกของตัวเอง

มีคำกล่าวที่บอกว่า…

“นกที่เกาะบนกิ่งไม้ ไม่เคยกลัวว่ากิ่งไม้จะหัก

เพราะสิ่งที่นกเชื่อมั่นนั้น ไม่ใช่กิ่งไม้ที่เกาะ

แต่เป็นปีกของมันเอง”

คนเราก็เช่นกัน

สิ่งที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต คือ

การเชื่อมั่นในตัวเอง

ความรู้สึกที่บอกตัวเองได้ว่า

‘ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน’

เพราะในที่สุดแล้ว

คนที่จะอยู่กับตัวเราตั้งแต่เกิดจนหมดลมหายใจ

ก็คือ ‘ตัวเราเอง’

พ่อแม่เองก็ไม่สามารถอยู่ช่วยและเป็นที่พึ่งให้ลูกเสมอไป

ดังนั้น ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักที่จะพึ่งพาตัวเอง

เริ่มด้วยการให้ความรักและความเอาใจใส่กับเด็กแต่ไม่ใช่รักจนปกป้อง ทำทุกอย่างให้

ควรให้เด็กเริ่มช่วยเหลือตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆ

เท่าที่เขาจะทำได้ตามวัย

หากทำได้ บางทีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง

ก็ขอให้ชมเชยในความพยายาม

เด็กจะมีความภาคภูมิใจในตัวเอง

เวลาเด็กมีปัญหา

ถ้าไม่ใช่เรื่องอันตรายอะไรนัก

ลองให้เขาฝึกแก้ไขจัดการด้วยตัวเอง

แต่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งไป ผู้ใหญ่ควรเฝ้าดู

เพราะอย่างไร เขาก็ยังเป็นเด็ก

การปลูกฝังของผู้ใหญ่จะเป็นลมใต้ปีก

เสมือนเป็นก้าวแรก

ที่ทำให้เด็กเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของตัวเอง

มีความพยายามและมุ่งมั่นต่อไปเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่

จนสามารถบินไปด้วยปีกของตัวเอง

ขอขอบพระคุณที่มา : หมอมินบานเย็น

คุณน่าจะชอบ