"สันธนะ"มาแล้ว นำ'ยศ - เครื่องราชย์' คืนกองปราบ หลังมีพระราชโองการเหตุผิดวินัยร้ายแรงประกาศ โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘สันธนะ ประยูรรัตน์’ ผิดวินัยร้ายแรง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอด อดีตข้าราชการตำรวจ ออกจากยศตำรวจ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การถอดยศตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑ (๒) และ (๔)และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘1. พันตำรวจโท สันธนะ ประยูรรัตน์ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2545 ซึ่งเป็นวันที่ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์ช้างเผือก2. ร้อยตำรวจเอก กรินทร์ ทองมโนกูร ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทำผิดอาญาฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนหรือรับของโจร และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก คดีถึงที่สุด และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกและจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย3. พันตำรวจโท ทรงรักษ์ ขุนศรี ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยทั้งนี้ พันตำรวจโท สันธนะ ประยูรรัตน์ ร้อยตำรวจเอก กรินทร์ ทองมโนกูร และ พันตำรวจโท ทรงรักษ์ ขุนศรี เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วล่าสุด นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตนายตำรวจ นำยศมาคืนหลังจากถอดยศตำรวจ โดยให้สัมภาษณ์ วันนี้ว่าภายหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศเมื่อวานนี้ (24ต.ค.61) ตนได้นำพระราชโองการมาคืน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรีบดำเนินการ ซึ่งได้รับพระราชทานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2536 นับเป็นเวลา 25 ปีเศษ เหตุที่นำมาคืนที่กองบังคับการปราบปรามเนื่องจากเห็นว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ แต่ถ้าหน่วยงานไม่รับก็มีความจำเป็นต้องไปส่งคืนที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามขณะที่สัมภาณ์นายสันธนะมีอาการเสียงสั่น

ขอบคุณ ที่มา: esannews.khaosaan.com

คุณน่าจะชอบ