อิจฉาคนพะเยา ผู้ว่าฯคนเก่งเผย งบกว่า 500 ล้านบาท พัฒนาการค้าชายแดนบ้านฮวก เติบโตแบบก้าวกระโดดวันที่ 7 พ.ย.61 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์รายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบาย การปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านใน อ.ภูซาง หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ประชุม ร่วมกับ นายอำเภอภูซาง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้า การเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านฮวก อำเภอภูซาง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานการเตรียมความพร้อม ซึ่งพบว่าหลายหน่วยงานมีการดำเนินการคืบหน้าไปมากตามลำดับโดยมีการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จำนวน 125 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารทำการของศุลกากร อาคารตรวจสอบสินค้าเข้า ออก อาคารเก็บสินค้า ลานจอดรถและพื้นที่พักสินค้า นอกจากนี้ ยังเตรียมทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่ หรือ EIA ศึกษาสำรวจ ออกแบบและวางผังพื้นที่เฉพาะของพื้นที่สนับสนุนด่านชายแดน การพัฒนาส่วนประกอบในพื้นที่สนับสนุนด่านชายแดน และพัฒนาเมืองน่าอยู่หน้าด่านชายแดน รวมงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท โดยยังคงยืนยัน ที่จะทำการเปิดจุด ผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้

โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เมื่อมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกแล้วจะ เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา และแขวงไชยะบุลี มีมูลค่าการค้าการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันหลักร้อยล้านบาทเป็นหลายพันล้านบาท โดยจังหวัดพะเยา มีการเตรียมพร้อมรองรับในด่านต่างๆโดยเฉพาะในด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ อ.ภูซาง ประกอบด้วยกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย ม.5 ต.ทุ่งกล้วย , ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสถานไทลื้อ หมู่ 5 ต.สถาน ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ อ.ภูซางจากผลการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจะมีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในพื้นที่ โดยในอนาคตจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยว การค้าขายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป รายได้จากชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมดีขึ้น

ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์คลิปคลิปจาก SiamNews

ขอบคุณ ที่มา: siamnews.com

คุณน่าจะชอบ